Biologische restaurant? Onze visie...

Een term die je vaak hoort in een restaurant of leest op de kaart, naar ons idee te vaak. Want wij weten dat het niet meevalt om al je producten biologisch te verkrijgen. Juist om die reden zijn wij 8 jaar geleden onze eigen kwekerij gestart. Wij telen in Aalsmeer in onze kwekerij op meer dan 2500 m2  en streven daar de Bio – dynamische (BD) teelt na.  Dat klinkt heel ingewikkeld maar het is eigenlijk heel simpel. In deze leer erkennen ze dat alles in de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Zelf de sterren hebben daar invloed op.

Biologisch en zo dicht mogelijk bij de natuur

Zo hebben wij van deze leer al veel geleerd. Met eigen ogen zagen we, gewoon door het te doen, dat wij op bepaalde dagen beter niet konden zaaien. Zo stonden bieten die op een vruchtdag gezaaid werden, weken later prachtig te groeien in de grond, hetzelfde bietenzaad dat we op een bloemdag zaaiden schoot direct door in zaad.

De getijden worden beheerst door de maan: eb en vloed. Maar ook planten zijn onderhevig aan de zwaartekracht die ten grondslag ligt aan de getijden. Zaden ontkiemen sneller en planten ontwikkelen zich beter wanneer ze gezaaid of geplant worden met het ritme van de maan. Zo proberen wij elke dag weer meer te leren.

Voor ons is dat ‘bio’ dus heel logisch. Natuurlijk spuiten wij niet met gif. Dat past niet binnen onze begrippen van kwaliteit. Want gif maakt bodemleven kapot en in die aarde gebeurt zoveel, daar hebben wij geen idee van. Probeer het maar eens te bevatten: 1 hand gezonde grond bevat maar levensvorm dan mensen en dieren op aarde. De grond leren kennen waar we elke dag van oogsten, de mensen achter onze producten, weten dat ze met respect omgaan voor dier en aarde. Dat is voor ons belangrijk en daarmee is alleen het BESTE goed genoeg voor onze gasten.

Schermafbeelding 2016 05 09 Om 184815